Hướng dẫn đăng ký sử dụng

1. Kênh đăng ký

 • Online: tại Website: www.Dealtoday.vn
 • App Dealtoday
 • Offline: Liên hệ với các Điểm chấp nhận Dealtoday để đăng ký trực tiếp tại Nhà phát hành

 

2. Thông tin cung cấp khi đăng ký

 

 

 • Họ tên
 • Số điện thoại di động: Đây là thông tin định danh Khách hàng, khi đăng ký sẽ có xác nhận bằng SMS
 • Email: Khách hàng đăng ký 01 địa chỉ email, hệ thống sẽ có email gửi đến yêu cầu KH xác thực. Sau khi xác thực KH được phép sử dụng email này để đăng nhập và thực hiện các chức năng giao dịch khác.
 • Ngày tháng năm sinh
 • Mật khẩu truy cập
 • Các thông tin khác KH có thể bổ sung sau khi tạo tài khoản.

   

dealtoday.vn