go-to-top
Dealtoday có thể giúp gì cho bạn?

Quy trình xử lý khiếu nại Cổng thanh toán sẽ như thế nào?

Khách hàng liên hệ phản ánh khiếu nại về việc bị trừ tiền nhưng không thực hiện thanh toán, quy trình xử lý sẽ gồm các bước sau:

 • Bước 1. Khi nhận được phản ánh của khách hàng, Cổng thanh toán sẽ ghi nhận khiếu nại của khách hàng và gửi yêu cầu hỗ trợ đến Dealtoday.
 • Bước 2. Trong vòng 24 giờ làm việc từ khi Dealtoday nhận thông tin của cổng thanh toán, chúng tôi sẽ:
  • Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ
  • Kiểm tra tình trạng sử dụng:
   • Nếu Mã dịch vụ đã được sử dụng: Dealtoday sẽ phản hồi thông tin và bằng chứng giao dịch đến cổng thanh toán
   • Nếu Mã dịch vụ chưa sử dụng hoặc sử dụng 1 phần: Dealtoday sẽ hủy các mã hoặc đơn hàng chưa sử dụng; Tiến hành hoàn tiền cho Khách hàng qua cổng thanh toán và Liên hệ khách hàng để thông báo thời gian nhận lại tiền hoàn và hỗ trợ Khách hàng mua lại nếu có nhu cầu, đồng thời phản hồi thông tin và bằng chứng giao dịch đến cổng thanh toán.
  • Thời gian KH nhận được tiền hoàn là 5-7 ngày làm việc.
 • Bước 3. Sau khi nhận được phản hồi của Dealtoday, Cổng thanh toán sẽ tiếp nhận và thông báo đến Khách hàng.
 • Bước 4. Kết thúc quy trình.Dealtoday

Bạn có muốn tìm thêm thông tin tư vấn