0 Giỏ hàng

Cơ hội hợp tác

Nguyên tắc hợp tác

Chia sẻ cơ hội, hợp tác hai bên cùng có lợi.

Điều kiện hợp tác

Tất cả tổ chức/cá nhân nào có quyền kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam đạt đủ điều kiện theo quy tắc tiêu chuẩn của Dealtoday, cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt tới khách hàng của Dealtoday.

Hình thức hợp tác

Doanh nghiệp/Tổ chức có thể tham gia trở thành đối tác của Dealtoday dưới nhiều hình thức:

1. Đối tác Phát hành

  • Là các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau (ăn uống, tiêu dùng, giải trí, giáo dục- đào tạo, làm đẹp...) phát hành các chương trình Voucher, Coupon, Loyalty thông qua Dealtoday.

2. Đối tác Premium

  • Là các doanh nghiệp đồng thương hiệu với Dealtoday, sử dụng hệ thống sản phẩm dịch vụ của Dealtoday để chăm sóc cho tập khách hàng của DN, đồng thời phối hợp với Dealtoday xúc tiến bán/truyền thông sản phẩm, dịch vụ của DN đến khách hàng.
dealtoday.vn