go-to-top
Dealtoday có thể giúp gì cho bạn?

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

  • Ban Quản lý Sàn TMĐT www.Dealtoday.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Khách Hàng tham gia giao dịch theo đúng quy định của Luật pháp. Tuy nhiên, Khách Hàng nên thực hiện đúng các quy trình hướng dẫn trên Sàn để đảm bảo giao dịch được thành công. Trong trường hợp các lỗi phát sinh từ phía Dealtoday dẫn đến việc không tham gia giao dịch được, Khách Hàng cần ngay lập tức thông báo cho Ban Quản lý Sàn TMĐT www.Dealtoday.vn theo địa chỉ Email: support@dealtoday.vn hoặc số điện thoại : 19002065 để được chúng tôi giải quyết, khắc phục và hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất.
  • Ban Quản lý Sàn TMĐT www.Dealtoday.vn không chịu bất cứ trách nhiệm giải quyết nào trong trường hợp phát sinh lỗi đường truyền, kỹ thuật, phần mềm không do Dealtoday.vn gây ra, hoặc do Khách Hàng không thông báo lỗi như Quy chế đã nêu.Dealtoday

 
Bạn có muốn tìm thêm thông tin tư vấn