Tôi được tích lũy điểm thưởng như thế nào?

Khách hàng được tích lũy điểm thưởng E-Point khi:

  • Mua sắm dịch vụ E-Voucher tại Dealtoday.vn
  • Sử dụng dịch vụ E-Gift tại điểm chấp nhận của thương hiệu hợp tác với Dealtoday.vn
  • Tham gia đánh giá dịch vụ tại Dealtoday.vnDealtoday

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Dealtoday luôn ở đây hỗ trợ bạn, thời gian làm việc: 8h30 - 20h00 (Thứ 2 đến thứ 6) và 9h00 - 20h00 (Thứ 7, Chủ nhật) Bạn có thể gọi 19002065 hoặc chọn
Trò chuyện ngay
dealtoday.vn