go-to-top
Dealtoday có thể giúp gì cho bạn?

Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch Dealtoday.vn

 1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Dealtoday.vn
  • Khi đăng ký để trở thành Thành viên của Dealtoday sẽ được Miễn phí thành viên.
  • Khách Hàng được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng dịch vụ, các giao dịch mua bán tự do của mình trên Sàn giao dịch TMĐT www.Dealtoday.vn
  • Khách Hàng sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, tích lũy điểm thưởng sử dụng do Sàn giao dịch TMĐT www.Dealtoday.vn hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT www.Dealtoday.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT hoặc được gửi trực tiếp đến các Khách Hàng.
  • Khách Hàng có quyền đóng góp ý kiến, khiếu nại Doanh nghiệp/Thương nhân đối với mọi vấn đề phát sinh Sản Phẩm/Dịch vụ không tốt liên quan đến giao dịch mua của Doanh nghiệp/Thương nhân trên Dealtoday. Các kiến nghị được gửi trực tiếp email hoặc gọi điện đến cho Sàn giao dịch TMĐT www.Dealtoday.vn theo địa chỉ Email: support@dealtoday.vn hoặc CSKH: 19002065
 2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Dealtoday.vn
  • Tuân thủ Quy chế, chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT www.Dealtoday.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
  • Chịu trách nhiệm về những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch khi tham gia giao dịch là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
  • Khách Hàng tự chịu trách nhiệm về thông tin, hình ảnh của tài khoản cũng như toàn bộ quá trình giao dịch mua bán tự do trên Sàn giao dịch TMĐT www.Dealtoday.vn
  • Khách Hàng phải bồi thường thiệt hại cho Dealtoday những sai phạm Quy chế như trong Điều VI, Điều VII đã nêu ở Quy chế này.
  • Khi có bất kỳ khiếu nại nào về Sản phẩm/Dịch vụ voucher hoặc với Khách Hàng/Doanh nghiệp, thông báo lại cho Ban Quản lý Sàn giao dịch TMĐT www.Dealtoday.vn theo địa chỉ Email: support@delatoday.vn hoặc số điện thoại 19002065 để được hỗ trợ thỏa đáng.Dealtoday

 
Bạn có muốn tìm thêm thông tin tư vấn