Quyền lợi và nghĩa vụ của Nhân viên Đại lý là gì?

Quyền lợi:

  • Được ký kết hợp đồng Đại lý với chính sách ưu đãi giá bán.
  • Được đào tạo, hướng dẫn về dịch vụ, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động bán hàng.
  • Tự chủ trong bán hàng và phát triển mạng lưới.
  • Được tích lũy điểm Dealtoday theo chính sách tích điểm được công bố trên Dealtoday.vn
  • Được cung cấp Tài khoản đăng nhập để theo dõi doanh số và số lượng giao dịch.

Nghĩa vụ:

  • Đại lý đăng ký email và số điện thoại định danh để thực hiện các giao dịch đặt hàng trên hệ thống Dealtoday. Số điện thoại, email được ghi rõ trong Hợp đồng Đại lý. Trường hợp có từ 2 số điện thoại, email trở lên phải ghi rõ trong Hợp đồng Đại lý và là các số điện thoại, email Dealtoday có thể liên lạc được với Đại lý
  • Đại lý có trách nhiệm bảo mật Tài khoản đăng nhập và mật khẩu của mình, mọi thông tin đơn đặt hàng với tài khoản của Đại lý do Đại lý hoàn toàn chịu trách nhiệm
  • Chịu trách nhiệm và cung cấp đầy đủ, chi tiết, chính xác Thông tin Người sử dụng dịch vụ cho Dealtoday theo yêu cầu nhưng không giới hạn các thông tin về họ tên, email, số điện thoại, số lượng & yêu cầu khác (nếu có)
  • Thực hiện thanh toán cho Dealtoday theo đúng cam kết
  • Không được có những việc làm, hành vi, biểu hiện ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu của Dealtoday hoặc các sản phảm, dịch vụ khác của Dealtoday.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Dealtoday luôn ở đây hỗ trợ bạn, thời gian làm việc: 8h30 - 22h00 (Thứ 2 đến thứ 6) và 9h00 - 22h00 (Thứ 7, Chủ nhật) Bạn có thể gọi 19002065 hoặc chọn
Trò chuyện ngay
dealtoday.vn