Quy trình giao dịch

  1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.
  2. Quy trình dành cho người bán hàng/ đăng tin

 

Bước 1: Ký hợp đồng hợp tác

 

Bước 2: Dealtoday tạo tài khoản và Đào tạo đối tác sử dụng

 

Bước 3: Đối tác tạo chương trình xúc tiến

 

Bước 4: Phê duyệt nội dung chương trình

 

Bước 5: Hoạt động trên hệ thống Dealtoday

 

Bước 6: Báo cáo phân tích

 

 Dealtoday

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Dealtoday luôn ở đây hỗ trợ bạn, thời gian làm việc: 8h30 - 20h00 (Thứ 2 đến thứ 6) và 9h00 - 20h00 (Thứ 7, Chủ nhật) Bạn có thể gọi 19002065 hoặc chọn
Trò chuyện ngay
dealtoday.vn