Quy định chung

Khi khách hàng là thành viên của Dealtoday.vn, Thành viên hiểu rằng:

  • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng
  • Thành viên có thẻ mua sản phẩm hoặc dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên website/wap Dealtoday.vn
  • Thành viên tham gia giao dịch tại Website/Wap Dealtoday.vn tự do lựa chọn những khuyến mại mà NCC đang bán thông qua hình thức phiếu mua hàng (Voucher), không trái với quy định của pháp luật
  • Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát việc sử dụng tài khoản của mình, Thành viên hiểu và đồng ý rằng thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất cữ ai được Thành viên cho phép truy cập vào nó
  • Hàng hóa, dịch vụ được NCC khuyến mại trên Website/Wap Dealtoday.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật
  • Hoạt động mua bán thông qua website/wap Dealtoday.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Thành viên.
  • Các thông tin mà khách hàng đăng ký là thành viên của Dealtoday.vn phải chính xác, đầy đủ theo quy định của Công ty Ebis
  • Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khia tham gia vào Dealtoday.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Dealtoday.vn

 Dealtoday

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Dealtoday luôn ở đây hỗ trợ bạn, thời gian làm việc: 8h30 - 20h00 (Thứ 2 đến thứ 6) và 9h00 - 20h00 (Thứ 7, Chủ nhật) Bạn có thể gọi 19002065 hoặc chọn
Trò chuyện ngay
dealtoday.vn