go-to-top
Dealtoday có thể giúp gì cho bạn?

Nguyên tắc chung

  1. Sàn TMĐT Dealtoday.vn do Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Điện tử Quốc tế Ebis làm chủ sở hữu. Thành viên của sàn giao dịch thương mại điện tử Dealtoay.vn là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Công ty EBIS chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Dealtoday.vn và các bên liên quan cung cấp
  2. Định nghĩa
    • Nhà cung cấp (NCC): Là thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua hình thức mã phiếu mua hàng (E-Voucher/E-Coupon) của Dealtoday.vn
    • Người mua (Khách hàng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc mua sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên website/wap Dealtoday.vn của người bán. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký tài khoản
    • Thành viên: là bao gồm cả người bán lẫn người mua. Thành viên tham gia giao dịch trên Dealtoday.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website/ wap Dealtoday.vn. Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được ban quản lý Dealtoday.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của website/wap Dealtoday.vnDealtoday

 
Bạn có muốn tìm thêm thông tin tư vấn