Làm thế nào để có thể đăng bài viết và hình ảnh của doanh nghiệp?

  • Click vào “Quản lý tài khoản”  “Bài viết và hình ảnh” từ menu trái, màn hình hiển thị ra như sau:

 
  • Bài viết giới thiệu đối tác: Trên hệ thống Web/Wap/App của Dealtoday sẽ viết bài giới thiệu đối tác để khách hàng tìm kiếm, checkin cũng như đánh giá chất lượng của mỗi đối tác. Để có thể cập nhật thêm thông tin đối tác có thể chỉnh sửa và viết bài giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của mình tại đây. Sau khi hoàn tất đối tác click “Cập nhật” để lưu thông tin.
  • Thư viện hình ảnh: Đối tác có thể tải các hình ảnh của các điểm(chuỗi) hoặc các hình ảnh về sản phẩm dịch vụ để hiển thị tới khách hàng. Ngoài ra đối tác có thể xóa các hình ảnh không còn sử dụng về sản phẩm dịch vụ hoặc hình ảnh của các điểm trong chức năng này. Để cập nhật hình ảnh click vào tab “Thư viện hình ảnh” màn hình sẽ hiển thị như sau:

 
  • Thông tin thêm: Tại các địa điểm của đối tác, đối tác có thể cập nhật các thông tin thêm để khách hàng có thể biết chi tiết hơn. Để cập nhật thêm các thông tin khách trên màn hình click chọn “Thông tin thêm”. 
  • Sau khi lựa chọn các thông tin bổ sung theo các điểm chấp nhận(Điểm ưu đãi) click vào “Lưu” để lưu lại thông tin.

 

 Dealtoday

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Dealtoday luôn ở đây hỗ trợ bạn, thời gian làm việc: 8h30 - 20h00 (Thứ 2 đến thứ 6) và 9h00 - 20h00 (Thứ 7, Chủ nhật) Bạn có thể gọi 19002065 hoặc chọn
Trò chuyện ngay
dealtoday.vn