Doanh số Đại lý sẽ được tính như thế nào?

Doanh số được tính cho Đại lý là tổng giá trị các đơn hàng được thực hiện thành công trong kỳ (không tính giá trị các đơn hàng đã huỷ trong kỳ) và được ghi nhận theo số điện thoại, email đặt hàng của Đại lý đã được đăng ký trong Hợp đồng đại lý.

Trường hợp trong kỳ (tháng) tính doanh số có phát sinh hủy đơn hàng đã hoàn tất các tháng trước nhưng đã được tính vào doanh số của tháng trước thì giá trị các đơn hàng huỷ này sẽ được trừ vào doanh số thành công của tháng tính doanh số.Dealtoday

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Dealtoday luôn ở đây hỗ trợ bạn, thời gian làm việc: 8h30 - 22h00 (Thứ 2 đến thứ 6) và 9h00 - 22h00 (Thứ 7, Chủ nhật) Bạn có thể gọi 19002065 hoặc chọn
Trò chuyện ngay
dealtoday.vn