go-to-top
Dealtoday có thể giúp gì cho bạn?

Điều khoản áp dụng

  • Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT www.Dealtoday.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng thông tin Quy chế lên website. Dealtoday có quyền thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo công khai lên Sàn giao dịch cho các thành viên biết cũng như thời hạn Quy chế đã thay đổi có hiệu lực. Việc Khách Hàng/Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi.
  • Dealtoday, Doanh nghiệp và Khách hàng đảm bảo cam kết sử dụng Quy chế này.
  • Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT www.Dealtoday.vn và Khách Hàng/Doanh nghiệp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Pháp luật để giải quyết.Dealtoday

 
Bạn có muốn tìm thêm thông tin tư vấn