Điểm thưởng được ghi nhận vào thời điểm nào?

Điểm thưởng của khách hàng sẽ được tích lũy vào tài khoản điểm của khách khi:

  • Đơn hàng được hoàn tất (đối với các đơn hàng thông thường)
  • Sau khi sử dụng (đối với đơn hàng E-gift tại điểm chấp nhận)
  • Sau khi tham gia đánh giá

 Dealtoday

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Dealtoday luôn ở đây hỗ trợ bạn, thời gian làm việc: 8h30 - 20h00 (Thứ 2 đến thứ 6) và 9h00 - 20h00 (Thứ 7, Chủ nhật) Bạn có thể gọi 19002065 hoặc chọn
Trò chuyện ngay
dealtoday.vn