Điểm thưởng có hạn sử dụng không?

Điểm thưởng có hai mốc thời gian hết hạn như sau:

  • Điểm thưởng được tích lũy giai đoạn từ 01/01 – 30/06 của năm nay sẽ hết hạn vào ngày 31/12 cùng năm
  • Điểm thưởng được tích lũy trong giai đoạn từ ngày 01/07 – 31/12 của năm nay sẽ hết hạn vào ngày 30/06 của năm kế tiếp.

Như vậy, Điểm thưởng sẽ có thời hạn tối đa là 1 năm và tối thiểu là 6 tháng.

 Dealtoday

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Dealtoday luôn ở đây hỗ trợ bạn, thời gian làm việc: 8h30 - 20h00 (Thứ 2 đến thứ 6) và 9h00 - 20h00 (Thứ 7, Chủ nhật) Bạn có thể gọi 19002065 hoặc chọn
Trò chuyện ngay
dealtoday.vn