Đại lý sẽ được hưởng doanh số như thế nào?

Số tiền mà Đại lý được hưởng tính trên doanh số Đại lý bán sẽ được tính theo từng ngành hàng. Vui lòng liên hệ Dealtoday để nhận thông tin.Dealtoday

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Dealtoday luôn ở đây hỗ trợ bạn, thời gian làm việc: 8h30 - 22h00 (Thứ 2 đến thứ 6) và 9h00 - 22h00 (Thứ 7, Chủ nhật) Bạn có thể gọi 19002065 hoặc chọn
Trò chuyện ngay
dealtoday.vn