0

VMC Việt Nam - Dealtoday.vn

 0 Xem 0 Đánh giá
Số 116 phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Có 1 deal đang được bán
 
Giới thiệu


Trung tâm VMC Việt Nam là tổ chức thành viên trực thuộc của Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ…

VMC Việt Nam
 

Tổ chức các hoạt động đào tạo, giao lưu, hội thảo, truyền thông, tư vấn, tập huấn trong nước và quốc tế nhằm áp dụng những kiến thức, kỹ thuật cho phát triển trí tuệ, chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất, tinh thần cho cộng đồng.

VMC Việt Nam
 

Liên kết với các trường học, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiến hành thực hiện các chương trình đào tạo và hội thảo có giá trị về việc phát triển trí tuệ cho cộng đồng tại Việt Nam.

VMC Việt Nam
 

Tuyên truyền lý tưởng và mục tiêu hành động của Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Động viên và tập hợp mọi người tham gia nghiên cứu, đào tạo và phát triển trí tuệ, góp phần vào sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe từ tinh thần đến thể chất cho cộng đồng.Dealtoday

dealtoday.vn