go-to-top
Hilltop Valley Golf Club
Hilltop Valley Golf Club
Hilltop Valley Golf Club
Hilltop Valley Golf Club
Hilltop Valley Golf Club
Hilltop Valley Golf Club
Hilltop Valley Golf Club
Hilltop Valley Golf Club
Hilltop Valley Golf Club
Hilltop Valley Golf Club
Deal thật, khuyến mại thật
Giá bán tại Dealtoday luôn thấp hơn tại điểm bán
Hoàn tiền 100% nếu Khách hàng không hài lòng
Hilltop Valley Golf Club
0 (0 đánh giá)
Chọn ngày
Weekend
Hilltop Valley Golf Club - WEEKEND - 10h17 - 15h00
2.550.000đ
Đặt ngay
TEE-TIME: 10h17 - 15h00
Holes: 18 hố
Phí xe điện: Bao gồm 1/2 phí
Hilltop Valley Golf Club - WEEKEND - 5h30 đến 8h00
2.900.000đ
Đặt ngay
TEE-TIME: 5h30 - 8h00
Holes: 18 hố
Phí xe điện: Bao gồm 1/2 phí
Hilltop Valley Golf Club - WEEKEND - After 15h00
2.050.000đ
Đặt ngay
TEE-TIME: After 15h00
Holes: 18 hố
Phí xe điện: Bao gồm 1/2 phí
Monday
Hilltop Valley Golf Club - Monday
1.450.000đ
Đặt ngay
TEE-TIME:
Holes: 18 hố
Phí xe điện: Bao gồm 1/2 phí
Tuesday - Friday
Hilltop Valley Golf Club - Tue-Fri - Before 9h30 AM
1.650.000đ
Đặt ngay
TEE-TIME:
Holes: 18 hố
Phí xe điện: Bao gồm 1/2 phí
Hilltop Valley Golf Club - Tue-Fri - Before 8h30 AM
1.450.000đ
Đặt ngay
TEE-TIME:
Holes: 18 hố
Phí xe điện: Bao gồm 1/2 phí
Hilltop Valley Golf Club - Tue-Fri - After 9h30 AM
1.450.000đ
Đặt ngay
TEE-TIME:
Holes: 18 hố
Phí xe điện: Bao gồm 1/2 phí
Deal thật, khuyến mại thật
Giá bán tại Dealtoday luôn thấp hơn tại điểm bán
Hoàn tiền 100% nếu Khách hàng không hài lòng

Thông tin sân