Vé vui chơi và khám phá thiên đường giải trí VinWonders Phú Quốc

 4.8 (541 đánh giá) | 90K+ đã đặt

Các gói dịch vụ

Grand World-Đi thuyền trên sông Venice Từ nay - 31/12/2024

Chọn ngày
0
Người lớn
194.000đ
Chi tiết
- 0 +
1
Người cao tuổi
146.000đ
Chi tiết
- 0 +
2
Trẻ em
146.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

COMBO [VinWonders Phú Quốc + Vinpearl Safari Phú Quốc + Grand World]-COMBO [VinWonders - Safari - Bảo Tàng Gấu và Tinh hoa Việt Nam] 1/4-30/11/2024

Chọn ngày
3
Trẻ em
1.189.000đ
Chi tiết
- 0 +
4
Người cao tuổi
1.189.000đ
Chi tiết
- 0 +
5
Người lớn
1.596.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

COMBO [VinWonders Phú Quốc + Vinpearl Safari Phú Quốc + Grand World]-COMBO [Safari và Bảo tàng Gấu] 1/3-31/11/2024

Chọn ngày
6
Người lớn
722.000đ
Chi tiết
- 0 +
Trẻ em
545.000đ
Chi tiết
- 0 +
Người cao tuổi
545.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

Vinpearl Safari Phú Quốc-[WONDER SUMMER] COMBO [Vé vào cửa Safari + Zoo Tram] - Tặng [voucher ẩm thực] Từ nay - 30/9/2024

Chọn ngày
7
Người cao tuổi
569.000đ
Chi tiết
- 0 +
8
Người lớn
722.000đ
Chi tiết
- 0 +
9
Trẻ em
569.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

Grand World-Combo Tinh hoa Việt Nam & Bảo tàng gấu Từ nay - 31/12/2024

Chọn ngày
10
Người cao tuổi
329.000đ
Chi tiết
- 0 +
11
Người lớn
434.000đ
Chi tiết
- 0 +
12
Trẻ em
329.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

COMBO [VinWonders Phú Quốc + Vinpearl Safari Phú Quốc + Grand World]-[WONDER SUMMER] COMBO [VinWonders - Safari và Tinh hoa Việt Nam] tặng Voucher ẩm thực Từ nay - 30/9/2024,

Chọn ngày
13
Trẻ em
1.117.000đ
Chi tiết
- 0 +
14
Người lớn
1.500.000đ
Chi tiết
- 0 +
15
Người cao tuổi
1.117.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

COMBO [VinWonders Phú Quốc + Vinpearl Safari Phú Quốc + Grand World]-COMBO [Safari - Bảo Tàng Gấu và Tinh hoa Việt Nam] 1/3-31/11/2024

Chọn ngày
16
Người lớn
924.000đ
Chi tiết
- 0 +
17
Trẻ em
699.000đ
Chi tiết
- 0 +
18
Người cao tuổi
699.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

VinWonders Phú Quốc-Vào cửa tiêu chuẩn

Chọn ngày
19
Người lớn
914.000đ
Chi tiết
- 0 +
20
Trẻ em
684.000đ
Chi tiết
- 0 +
21
Người cao tuổi
684.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

Vinpearl Safari Phú Quốc-Vé vào cửa Safari và lượt xe zoo tram

Chọn ngày
22
Người lớn
722.000đ
Chi tiết
- 0 +
23
Trẻ em
568.000đ
Chi tiết
- 0 +
24
Người cao tuổi
568.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

COMBO [VinWonders + Vinpearl Safari Phú Quốc]-COMBO 03 khu [VinWonders + Safari + Bảo tàng gấu] - 2 ngày

Chọn ngày
25
Trẻ em
1.010.000đ
Chi tiết
- 0 +
26
Người lớn
1.394.000đ
Chi tiết
- 0 +
27
Người cao tuổi
1.010.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

Grand World-Tinh hoa Việt Nam (Ngày + Tối) Từ nay - 31/12/2024

Chọn ngày
28
Trẻ em
222.000đ
Chi tiết
- 0 +
29
Người cao tuổi
222.000đ
Chi tiết
- 0 +
30
Người lớn
290.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

COMBO [VinWonders Phú Quốc + Vinpearl Safari Phú Quốc + Grand World]-COMBO [VinWonders và Tinh hoa Việt Nam]

Chọn ngày
31
Người lớn
1.116.000đ
Chi tiết
- 0 +
32
Trẻ em
838.000đ
Chi tiết
- 0 +
33
Người cao tuổi
838.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

COMBO [VinWonders Phú Quốc + Vinpearl Safari Phú Quốc + Grand World]-[WONDER SUMMER] 14. COMBO [VinWonders + Tinh hoa Việt Nam] tặng Voucher ẩm thực Từ nay - 30/9/2024,

Chọn ngày
34
Trẻ em
838.000đ
Chi tiết
- 0 +
35
Người cao tuổi
838.000đ
Chi tiết
- 0 +
36
Người lớn
1.116.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

Vinpearl Safari Phú Quốc-[WONDER SUMMER] Vé vào cửa tiêu chuẩn Safari + Tặng voucher ẩm thực Từ nay - 30/9/2024

Chọn ngày
37
Người cao tuổi
472.000đ
Chi tiết
- 0 +
38
Trẻ em
472.000đ
Chi tiết
- 0 +
39
Người lớn
626.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

COMBO [VinWonders + Vinpearl Safari Phú Quốc]-[WONDER SUMMER] 9. COMBO [VinWonders + Safari] 2 ngày - TẶNG [voucher ẩm thực và vé Bảo tàng gấu] Từ nay - 30/9/2024

Chọn ngày
40
Người cao tuổi
1.178.000đ
Chi tiết
- 0 +
41
Người lớn
1.394.000đ
Chi tiết
- 0 +
42
Trẻ em
1.010.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

COMBO [VinWonders Phú Quốc + Vinpearl Safari Phú Quốc + Grand World]-COMBO [VinWonders và Bảo tàng Gấu] 1/3-31/11/2024

Chọn ngày
43
Người lớn
1.010.000đ
Chi tiết
- 0 +
44
Người cao tuổi
756.000đ
Chi tiết
- 0 +
45
Trẻ em
756.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

COMBO [VinWonders Phú Quốc + Vinpearl Safari Phú Quốc + Grand World]-[WONDER SUMMER] 15. COMBO [Safari + Tinh hoa Việt Nam] tặng Voucher ẩm thực Từ nay - 30/9/2024

Chọn ngày
46
Trẻ em
627.000đ
Chi tiết
- 0 +
47
Người cao tuổi
627.000đ
Chi tiết
- 0 +
48
Người lớn
828.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

COMBO [VinWonders Phú Quốc + Vinpearl Safari Phú Quốc + Grand World]-COMBO [VinWonders - Bảo Tàng Gấu và Tinh hoa Việt Nam] 1/3-31/11/2024

Chọn ngày
49
Người lớn
1.212.000đ
Chi tiết
- 0 +
50
Trẻ em
910.000đ
Chi tiết
- 0 +
51
Người cao tuổi
910.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

Vinpearl Safari Phú Quốc-Vào cửa tiêu chuẩn

Chọn ngày
52
Người lớn
626.000đ
Chi tiết
- 0 +
53
Người cao tuổi
473.000đ
Chi tiết
- 0 +
54
Trẻ em
473.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

VinWonders Phú Quốc-[WONDER SUMMER] Vé vào cửa VinWonders tặng Voucher ẩm thực Từ nay - 30/9/2024

Chọn ngày
55
Người cao tuổi
684.000đ
Chi tiết
- 0 +
56
Người lớn
914.000đ
Chi tiết
- 0 +
57
Trẻ em
684.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

Grand World-Bảo tàng gấu Teddy Bear Từ nay - 31/12/2024

Chọn ngày
58
Người cao tuổi
146.000đ
Chi tiết
- 0 +
Người lớn
194.000đ
Chi tiết
- 0 +
59
Trẻ em
146.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

COMBO [VinWonders Phú Quốc + Vinpearl Safari Phú Quốc + Grand World]-COMBO [Safari và Tinh hoa Việt Nam]

Chọn ngày
60
Người lớn
828.000đ
Chi tiết
- 0 +
61
Trẻ em
627.000đ
Chi tiết
- 0 +
62
Người cao tuổi
627.000đ
Chi tiết
- 0 +
0 đ
Thêm vào giỏ hàng
Đặt ngay

Giới thiệu sản phẩm

Bạn đã sẵn sàng khám phá thiên đường giải trí VinWonders Phú Quốc nhưng ngại xếp hàng dài chờ mua vé? Dealtoday mang đến giải pháp hoàn hảo với dịch vụ vé điện tử E-Ticket, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

 

Khám phá thiên đường giải trí VinWonders Phú Quốc

VinWonders Phú Quốc là công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, nằm trong khu phức hợp Phú Quốc United Center tại Bãi Dài, Gành Dầu, phía Bắc thành phố đảo Phú Quốc. Với diện tích gần 50 hecta, VinWonders Phú Quốc được thiết kế với 6 khu vực chính và 12 chủ đề độc đáo, mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị và phong phú. Mỗi khu vực tại VinWonders Phú Quốc đều được thiết kế dựa trên các nền văn minh nổi tiếng, những câu chuyện cổ tích và huyền thoại, tạo nên một không gian giải trí hấp dẫn và kỳ thú.

 

Các Khu Vực Chính Tại VinWonders Phú Quốc

  • Đại Lộ Châu Âu (European Avenue): Khi bước vào VinWonders Phú Quốc, du khách sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc và phong cách thời trung cổ tại khu Đại Lộ Châu Âu. Khu vực này có hàng chục cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng, tạo nên không khí nhộn nhịp và sầm uất. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các lễ hội và màn diễu hành đặc sắc với những diễn viên trong trang phục hóa trang lộng lẫy, mang đến cho du khách cảm giác như đang lạc vào một thành phố châu Âu cổ kính
  • Thế Giới Lốc Xoáy (Typhoon World): Thế Giới Lốc Xoáy là công viên nước lớn nhất Đông Nam Á, tái hiện thiên đường nhiệt đới Hawaii với nhiều trò chơi nước hấp dẫn. Đặc biệt, đường trượt “Nọc độc mãng xà” là một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua, mang lại cảm giác mạnh và thú vị cho du khách. Khu vực này chắc chắn sẽ là nơi lý tưởng để giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức.
  • Khu Làng Bí Mật (Mysterious Viking Village): Khu Làng Bí Mật tại VinWonders Phú Quốc là nơi tái hiện cuộc sống của bộ tộc Viking dũng mãnh với kiến trúc Bắc Âu độc đáo. Du khách có thể tham gia các trò chơi nổi bật như Ngôi làng chiến binh và Thử thách thần sấm, mang lại những trải nghiệm thú vị và đầy thử thách.
  • Thế Giới Diệu Kỳ (Fairy World): Thế Giới Diệu Kỳ đưa du khách đến với không gian của 5 kỳ quan huyền diệu trên thế giới và những câu chuyện cổ tích. Đây là nơi lý tưởng cho những ai muốn sống lại tuổi thơ và trải nghiệm những câu chuyện thần tiên đầy màu sắc và huyền bí.
  • Thế Giới Phiêu Lưu (Adventure World): Nếu bạn là người yêu thích cảm giác mạnh, Thế Giới Phiêu Lưu sẽ là điểm đến không thể bỏ qua. Khu vực này bao gồm tổ hợp các trò chơi mạo hiểm như tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, và các trò chơi leo núi. Thế Giới Phiêu Lưu chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm đầy kích thích và thú vị.
  • Cung Điện Hải Vương (The Sea Shell): Cung Điện Hải Vương là một trong 5 thủy cung lớn nhất thế giới, được thiết kế theo hình rùa đồi mồi khổng lồ. Đây là nơi cư ngụ của hơn 300 loài sinh vật biển với hơn 255.000 cá thể. Du khách có thể chụp hình cùng nàng tiên cá, ngủ qua đêm trong lòng đại dương, hoặc chiêm ngưỡng bữa ăn của loài cá mập, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ và độc đáo.

 

Trải Nghiệm Đặc Biệt Tại VinWonders Phú Quốc

VinWonders Phú Quốc không chỉ là nơi giải trí mà còn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đặc biệt. Trong số đó, Night Safari là một hoạt động độc đáo, cho phép du khách khám phá thói quen sống về đêm của các loài động vật trong môi trường bán hoang dã. Bên cạnh đó, Show diễn Once là buổi diễn thực cảnh đa phương tiện hoành tráng, sử dụng công nghệ hiện đại bậc nhất châu Á, mang lại cho du khách những giây phút mãn nhãn và ấn tượng

VinWonders Phú Quốc thực sự là một điểm đến lý tưởng cho mọi đối tượng du khách, từ những gia đình, nhóm bạn cho đến những người yêu thích phiêu lưu và khám phá. Hãy cùng VinWonders Phú Quốc tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời nhất!

 

Dealtoday - Địa Chỉ Cung Cấp Vé Điện Tử E-Ticket Vui Chơi Tại VinWonders Phú Quốc

Với E-Ticket từ Dealtoday, hành trình khám phá VinWonders Phú Quốc của bạn sẽ trở nên dễ dàng và thú vị hơn bao giờ hết. Bạn chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại hoặc máy tính để sở hữu ngay vé vào cửa VinWonders Phú Quốc. Không còn lo lắng về việc mất vé hay phải đợi lâu, bạn sẽ nhanh chóng trải nghiệm những trò chơi thú vị và khám phá các khu vực chủ đề độc đáo tại công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam.

 

Đặc biệt, Dealtoday còn thường xuyên có những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giúp bạn có được những chiếc vé với giá ưu đãi nhất. Đặt vé E-Ticket ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội khám phá VinWonders Phú Quốc một cách tiện lợi và tiết kiệm nhất! Hãy để Dealtoday giúp bạn biến kỳ nghỉ của mình trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.Dealtoday

Điểm chấp nhận

VinWonders Phú Quốc
Địa chỉ: Khu Bãi Dài, Phú Quốc, Kiên Giang

Có thể bạn sẽ thích

Chọn ngày
go-to-top