THỂ LỆ VÀ QUY ĐỊNH MINIGAME

THỂ LỆ VÀ QUY ĐỊNH MINIGAME

Thể lệ

 1. Khi tham gia cuộc thi, người chơi phải thực hiện đầy đủ các bước như đã thông báo. Trường hợp người chơi thực hiện thiếu bất kỳ một bước nào đều được xem là không hợp lệ.

 2. Người chơi có thể tham gia một cuộc thi nhiều lần. Tuy nhiên, mỗi người tham gia chỉ có thể nhận 1 giải thưởng trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra, trừ khi có quy định khác. 

 3. Nếu có nhiều tài khoản được xác định hoặc nghi vấn là của cùng một chủ sở hữu thì phần thưởng sẽ được trao cho một trong số các tài khoản đó, Dealtoday có quyền hủy bỏ tư cách dự thi của các tài khoản còn lại.

 4. Các tài khoản Facebook của người tham gia phải là tài khoản thật và có số lượng bạn bè từ 100 người trở lên. Mọi hành vi sử dụng công cụ hack hoặc tài khoản ảo để tham gia, tài khoản tương tác là tài khoản ảo hoặc bị nghi vấn là gian lận đều được coi là vi phạm quy định và kết quả sẽ bị hủy bỏ mà không cần báo trước với người tham gia.

 5. Nếu thông tin người chơi cung cấp tại phần đăng ký và thông tin trên Fanpage của Dealtoday không đồng nhất sẽ được coi là không hợp lệ. 

 6. Minigame chỉ áp dụng với khách hàng cá nhân, không áp dụng CTV và Đại lý.

 7. Với 1 tài khoản Facebook thì Dealtoday chỉ ghi nhận thông tin trúng giải tối đa 3 lần/tháng trên tất cả các trang mạng xã hội thuộc Dealtoday.

Thay đổi

 1. Dealtoday có quyền thay thế các giải thưởng thành các giải thưởng khác với giá trị tương đương và thông báo công khai trên fanpage.

 2. Dealtoday có quyền thay đổi bổ sung thể hệ, thời gian cuộc thi, thời gian công bố kết quả mà không cần thông báo trước với người chơi

Trao thưởng

 1. Trường hợp người chơi được yêu cầu cung cấp thông tin gửi qua inbox hoặc gmail, nếu quá thời gian quy định mà Ban tổ chức vẫn không nhận được thông tin yêu cầu thì giải thưởng của người chơi sẽ tự động bị hủy bỏ.

 2. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu giải thưởng không thể đến tay người thắng giải do thông tin nhận quà mà người thắng giải cung cấp bị sai, bị thiếu.

 3. Ban tổ chức chịu mọi chi phí gửi quà đến người thắng giải, người nhận quà không phải chi trả bất cứ chi phí nào khi nhận quà.

 4. Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt không chuyển nhượng dưới mọi hình thức và không được khôi phục hay cấp lại dưới bất kỳ hình thức nào

 5. Người thắng giải phải chứng minh là chủ sở hữu của bài tham gia cuộc thi và gửi các thông tin xác minh cần thiết khi có yêu cầu.

 6. Đối với các phần quà giá trị từ 500.00vnđ đồng trở lên, người chơi phải cung cấp ảnh chụp 2 mặt CMND, CCCD để Ban tổ chức hoàn thành hồ sơ trao thưởng. Mọi thông tin cá nhân được cung cấp sẽ chỉ sử dụng với mục đích lưu trữ nội bộ, không chuyển nhượng hay bán lại cho bên thứ ba.

Khiếu nại

 1. Mọi khiếu nại về cuộc thi được giải quyết theo các quy định của Ban tổ chức. Nếu người chơi có hành vi gian lận hoặc bị nghi ngờ có hành vi gian lận hoặc trong trường hợp có khiếu nại, tố cáo gửi đến thì BTC có quyền loại bỏ mà không cần thông báo.

 2. Quyết định của BTC trong các trường hợp tranh chấp sẽ là quyết định cuối cùng và không cần thực hiện bất cứ yêu cầu nào từ phía người chơi.

 3. Trong mọi trường hợp, quyết định cuối cùng thuộc về BTC.

dealtoday.vn