Hóa đơn

CÔNG TY CP DV&TM ĐIỆN TỬ                                                                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           QUỐC TẾ EBIS                                                                                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              ------****------                                                                                                                                                                             ----------***-----------
        Số: 1010-18/CV-EB

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
(V/v: sử dụng hóa đơn điện tử)

Kính gửi: Quý Đối tác

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Điện tử Quốc tế Ebis xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Đối tác.

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo, kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2018, Công ty thực hiện triển khai hình thức hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Hóa đơn điện tử của Quý Quý Đối tác sẽ được gửi qua email đã đăng ký: Đường link tra cứu và mã tra cứu hóa đơn.

Mọi thắc mắc của Quý Đối tác vui lòng gửi thông tin về địa chỉ mail: tckt@dealtoday.vn hoặc số điện thoại (024) 2215 0220 để được hỗ trợ giải đáp.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TMĐT QUỐC TẾ EBIS

                                                                                                                                                                                           Giám đốc điều hành

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT, VP

 

                                                                                                                                                                                               Nguyễn Đức Đạt

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ

 VÀ TMĐT QUỐC TẾ EBIS

Giám đốc điều hành

 

dealtoday.vn