0

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Nội Bài NBAS - Dealtoday.vn

 0 Xem 0 Đánh giá
Tầng 4, khu cách ly ga đi quốc tế, cánh Đông, gần cửa 28
Tầng 3, khu cách ly ga đi quốc nội, gần cửa 4 hoặc 9
Tầng 3, Khu cách ly ga đi quốc tế, gần cửa 17
Tầng 1, Khu cách ly ga đi quốc nội, đối diện cửa 14
Khu cách ly ga đi quốc tế, đối diện cửa 1,2,3
Tầng 2, Khu cách ly quốc nội, gần cửa số 8
Có 2 deal đang được bán
 
dealtoday.vn