0 Giỏ hàng
Xưởng & Shop áo in Thủy Đan Trần: Tích điểm 30.000đ cho hóa đơn mua hàng từ 200.000đ - 499.000đ
0.0 Điểm

Từ ngày 25/10/2016 - 31/10/2016, khách hàng Dealtoday sẽ được tích lũy 30.000đ vào tài khoản mua sắm đối với hóa đơn từ 200.000đ - 499.000đ (không tách/ gộp hóa đơn)

Xưởng & Shop áo in Thủy Đan Trần: Tích điểm 70.000đ cho hóa đơn mua hàng từ 500.000đ - 999.000đ
0.0 Điểm

Từ ngày 25/10/2016 - 31/10/2016, khách hàng Dealtoday sẽ được tích lũy 70.000đ vào tài khoản mua sắm đối với hóa đơn từ 500.000đ - 999.000đ (không tách/ gộp hóa đơn)

Xưởng & Shop áo in Thủy Đan Trần: Tích điểm 10% cho hóa đơn mua hàng có giá trị từ 1.000.000đ trở lên
0.0 Điểm

Từ ngày 25/10/2016 - 31/10/2016, khách hàng Dealtoday sẽ được tích điểm 10% vào tài khoản mua sắm đối với hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên (không tách/ gộp hóa đơn)

Luxury Girl: Tiết kiệm 30.000đ cho hóa đơn từ 300.000đ - 699.000đ
0.0 Điểm

Từ ngày 05/03/2016 đến 05/03/2017 khách hàng nhận được ưu đãi tích lũy 30.000đ với hóa đơn trị giá 300.000đ đến 699.00đ

Luxury Girl: Tiết kiệm 50.000đ cho hóa đơn từ 700.000đ trở lên
0.0 Điểm

Từ 05/03/2016 đến 05/03/2017, tiết kiệm 50.000đ cho hóa đơn từ 700.000đ trở lên tại Luxury Girl

dealtoday.vn